MTÜ Hõimulõimed juhatus aastal 2021–2022

Anna Kuznetsova

Esimees

Olen sündinud Komimaal, lõpetasin Sõktõvkari ülikooli rahvusvaheliste suhete ja Venemaa ajaloo erialadel. Praegu jätkan oma teadusteed Tartu ülikooli doktorantuuris. Olen otsustanud oma uurimistöö pühendada etnopoliitika institutsioonidele ning uurida tavasid, mis aitavad hoida soome-ugri keeli ja kultuure. Kuna ise olen pärit Komimaalt, siis isiklikult näen, et komi inimestel on palju lahendamist vajavaid raskusi; mõnedel teistel soome-ugri rahvastel on sama olukord. On oluline luua ja hoida sobivaid tingimusi keelte ja kultuuride säilitamiseks, hariduse arendamiseks ning sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks. Usun, et meie ühing võib selles kaasa aidata.

Agnes Lea

Sekretär

Olen pärit Kodavere kihelkonnast. Minu esimene lähem tutvus soome-ugri rahvastega oli gümnaasiumis, kui neist peeti meile ettekannet. Tudeerides nüüd Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust ning folkloristikat, on minus avanenud põnev ja müstiline soome-ugri maailm – tunnen end osana smugride perekonnast. Olen mõistnud, et õppides meie sugulaskeeli ja -rahvaid, ütleb see ka eesti keele ja kultuuri kohta väga palju. See võib anda vastused eestlaste juurte, olemise ja kestlikkuse kohta. Leian, et soome-ugri ja sellega seonduv temaatika väärib igati avastamist ja kajastamist.

Merit Niinemägi

Laekur

Olen pärit Saksamaalt, kuid minu emapoolsed juured on Eestis. Olles üles kasvanud kakskeelses peres, milles väiksemast (eesti) keelest loobuti suurema (saksa) keele kasuks, olen ise kogenud olukorda, mil oma emakeele õppimine ei tundunud iseenesestmõistetavana. Ent minul oli võimalus tulla Eestisse — enamike teiste soome-ugri keelte kõnelejad on aga ka enda kodumaades vähemuses.
Olen Tartu Ülikoolis õppinud muu hulgas soome ja ungari filoloogiat, kuid südamelähedased on olnud just väiksemad soome-ugri keeled. Praegu uurin doktorantuuris inarisaami keelt, mis on palju tähelepanu pälvinud selle eduka taaselustamise tõttu.

2020–2021Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Britt-Kathleen Mere
Laekur: Merit Niinemägi
2019–2020Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Carmen Nõlvak
Laekur: Merit Müller