MTÜ Hõimulõimed juhatus aastal 2020–2021

Anna Kuznetsova

Esimees

Olen sündinud Komimaal, lõpetasin Sõktõvkari ülikooli rahvusvaheliste suhete ja Venemaa ajaloo erialadel. Praegu jätkan oma teadusteed Tartu ülikooli doktorantuuris. Olen otsustanud oma uurimistöö pühendada etnopoliitika institutsioonidele ning uurida tavasid, mis aitavad hoida soome-ugri keeli ja kultuure. Kuna ise olen pärit Komimaalt, siis isiklikult näen, et komi inimestel on palju lahendamist vajavaid raskusi; mõnedel teistel soome-ugri rahvastel on sama olukord. On oluline luua ja hoida sobivaid tingimusi keelte ja kultuuride säilitamiseks, hariduse arendamiseks ning sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks. Usun, et meie ühing võib selles kaasa aidata.

Britt-Kathleen Mere

Sekretär

Olen sündinud Tallinnas, kuigi juured on mul Rapla ja Saarde kihelkonnas. Oma lapsepõlves kuulasin vanaemade ja vanaisa jutte, kust nad pärit on, millega tegelesid, milline elu siis oli. Ajaloohuvist kasvas välja ka uudishimu: kust tulevad eestlased? kellega me suguluses oleme? mis on meie keele ajalugu? Nendele küsimustele saan vastuse Tartu Ülikoolis, kus õpin eesti ja soome-ugri keeleteadusi. Hõimulõimede juhatuse liikmena loodan ühendada oma teoreetilised teadmised praktilistega ning aidata kaasa soome-ugri liikumisele Eestis.

Merit Niinemägi

Laekur

Olen pärit Saksamaalt, kuid minu emapoolsed juured on Eestis. Olles üles kasvanud kakskeelses peres, milles väiksemast (eesti) keelest loobuti suurema (saksa) keele kasuks, olen ise kogenud olukorda, mil oma emakeele õppimine ei tundunud iseenesestmõistetavana. Ent minul oli võimalus tulla Eestisse — enamike teiste soome-ugri keelte kõnelejad on aga ka enda kodumaades vähemuses.
Olen Tartu Ülikoolis õppinud muu hulgas soome ja ungari filoloogiat, kuid südamelähedased on olnud just väiksemad soome-ugri keeled. Praegu uurin doktorantuuris inarisaami keelt, mis on palju tähelepanu pälvinud selle eduka taaselustamise tõttu.

2019–2020

Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Carmen Nõlvak
Laekur: Merit Niinemägi