MTÜ Hõimulõimed juhatus aastal 2022–2023

Bogáta Timár

Esimees

Olen pärit Ungarist, Eestisse kolisin 2020. aasta alguses. Kuigi keeled ja soome-ugri rahvad on mind alati paelunud, sai see 2013. aastal minu elu keskpunktiks ja on seda siiani. Minu uurimisvaldkonnaks on niidumari keel, mille kohta olen läbi viinud mitmeid uuringuid ja osalenud paljudes rahvusvahelistes uurimisprojektides. Õpetan soome keelt ka eraõpetajana ning olen meie soome-ugri bändi Kännu Peal Käbi liige. Akadeemilise ringkonna kõrval on mulle südameasjaks olnud populaarteadus ja soomeugrilaste tutvustamine. Usun, et selleks, et olla oluline, tuleb sind näha ja kuulda, ning seda loodan esimehena tugevdada.

Agnes Lea

Sekretär

Olen pärit Kodavere kihelkonnast. Minu esimene lähem tutvus soome-ugri rahvastega oli gümnaasiumis, kui neist peeti meile ettekannet. Õppinud Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust ning folkloristikat, on minus avanenud põnev ja müstiline soome-ugri maailm – tunnen end osana smugride perekonnast. Olen mõistnud, et õppides meie sugulaskeeli ja -rahvaid, ütleb see ka eesti keele ja kultuuri kohta väga palju. See võib anda vastused eestlaste juurte, olemise ja kestlikkuse kohta. Leian, et soome-ugri ja sellega seonduv temaatika väärib igati avastamist ja kajastamist.

Britt-Kathleen Mere

Laekur

Olen sündinud Tallinnas, kuid juured on mul Rapla ja Saarde kihelkonnas. Õpin Tartu Ülikoolis soome-ugri keeli ja folkloristikat, bakalaureusetöös keskendun Saarde murraku ja liivi keele sõnavara ühisjoontele, kuna jutu järgi olevat ka mu vanavanaema Saarde kihelkonnas elav liivlane. Hõimulõimede juurde tõi mind huvi oma rahva ajaloo, keelte ja sugulussidemete vastu. Tunnen südames tugevat kokkukuuluvustunnet oma hõimlastega! Olen ka aktiivne liige meie ansamblis Kännu Peal Käbi, kuna usun, et muusikaga suudame me hoida ja kaitsta pisikesi uurali keeli, mis pidevalt muutuvas maailmas hääbumisohtu sattunud on.

2021–2022Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Agnes Lea
Laekur: Merit Niinemägi
2020–2021Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Britt-Kathleen Mere
Laekur: Merit Niinemägi
2019–2020Esimees: Anna Kuznetsova
Sekretär: Carmen Nõlvak
Laekur: Merit Müller