Eenetsid

Eenetsid on samojeedi rahvas Põhja-Siberis Jenissei jõe alamjooksu idakaldal. Traditsiooniliselt on tegemist küttide ning kaluritega, naabritest neenetsite mõjul on hakatud ka põhjapõtru karjatama. Eenetsi keel kuulub koos neenetsi ja nganassaani keeltega Uurali keelkonna samojeedi põhjarühma. Keeles on kaks peamist murret. Tundra- ehk bai murret kõneldakse põhja pool peamiselt Vorontsovas, metsa- ehk madu ehk somatu murret lõuna pool Tuhhardi, Potapovas ja Dudinkas. Suur vahekaugus (umbes 400 km) on soodustanud murdeliste erijoonte arengut, mistõttu on eenetsi murdeid vahel loetud ka eraldi keelteks.

Eenetsid on kõige väikesearvulisem samojeedi rahvas. Venemaa Föderatsiooni 2021. aasta rahvaloendusel pandi kirja vaid 201 eenetsi, neist emakeele oskajaid 97 (48,3%). Eelmisel, 2010. aasta rahvaloendusel oli eenetse kokku 227 ning keeleoskajaid vaid 43 (18,9%). Ehkki statistika näitab justkui emakeeleoskuse kasvu, tasub arvudesse suhtuda kriitiliselt, kuna emakeelt valdavad vaid vanemaealised inimesed ning sel pole eenetsite seas kuigi kõrge maine. Asulad, kus eenetsid elavad, on enamasti segaasustusega ning tihti pruugivad eenetsid suhtluseks hoopis neenetsi, nganassaani või vene keelt. Kõnelejate vähesusest hoolimata on eenetsi keelele loodud kirillitsal põhinev kirjakeel ning näiteks 2020. aastal anti välja eenetsikeelne aabits.

Eenetsite asualad 20. sajandi alguses.
Lilla – tundraeenetsid, roheline – metsaeenetsid.
Eenetsite asualad 21. sajandi alguses.
Lilla – tundraeenetsid, roheline – metsaeenetsid.
(Kaardid: https://bedlan.net/data/)

Eesti keeles pakuvad põhjalikumat lisalugemist eenetsite kohta Fenno-Ugria Asutuse koduleht, Eesti Rahva Muuseumi koduleht ja Vikipeedia.

Hõimulõimedel pole eenetsite ja nende kultuuriga seni veel lähemaid kokkupuuteid olnud.

Eenetsi keele videokursus (vene keeles)

Eenetsi rahva tutvustus ja metsaeenetsi keelenäited (inglise keeles)

Zoja Bolina pajatab muinasjutu Pušist ja Kasalist (venekeelsete subtiitritega)

Svetlana Rosljakova pajatab lastejutu Kuust ja Päikesest (venekeelsete subtiitritega)

Eenetsi keelenäide (tõlketa)

Svetlana Rosljakova
rahvalaulik

Youtube

Jumal Nga kaja (Эхо бога Нга)
Dokumentaalsaade vene ja eenetsi keeles, Venemaa, 2016

Youtube