Neenetsid

Neenetsid on samojeedi rahvas, kes asustab Kirde-Euroopa ja Loode-Aasia laialdasi põhjaalasid. Nende põhilised elupaigad ulatuvad Valge mere äärsest Kanini poolsaarest läänes kuni Jenissei jõe suudmealani idas. Administratiivselt jäävad need maad tänapäeval põhiosas Venemaa Föderatsiooni Neenetsi autonoomsesse ringkonda ja Jamali-Neenetsi autonoomsesse ringkonda. Neenetse elab ka Krasnojarski krais, Handi-Mansi Jugra autonoomses ringkonnas ja Komi Vabariigi põhjaosas. Venemaa 2021. aasta rahvaloenduse andmeil luges end neenetsiks 49 646 inimest – seega on tegemist kõige arvukama samojeedi rahvaga. Eestis elab viimase, 2021. aasta rahvaloenduse andmeil üks neenets.

Neenetsite asualad tänapäeval.
Tumeroheline – metsaneenetsid. Heleroheline – tundraneenetsid.
(Kaart: Timo Rantanen. https://bedlan.net/data/)

Neenetsi keel kuulub koos eenetsi ja nganassaani keeltega samojeedi keelepere põhjarühma. 2021. aasta andmeil valdab neenetsi keelt 24 487 inimest (umbes 49% kõigist neenetsitest). Keel jaguneb kaheks peamiseks murdeks – tundraneenetsi ja metsaneenetsi – , mida nende omavaheliste erinevuste tõttu loetakse vahel ka eri keelteks. Laiema kõnelejaskonnaga tundraneenetsi keel jaguneb lääne-, kesk- ja idamurdeks, metsaneenetsi keel (millel on häid kõnelejaid hinnanguliselt vaid mõnikümmend) omakorda purovi, ljamini ja njalini murdeks. Omakeelset kirjasõna on avaldatud alates 19. sajandi lõpust.

Paljud tundraneenetsid on spetsialiseerunud põhjapõdrakasvatusele, lõunapoolses metsatundras on selle osakaal väiksem. Traditsiooniliselt on olulisteks elatusaladeks ka jahindus ja kalapüük. Viimastel aastakümnetel on Venemaa naftatööstus pannud neenetsite elupaigad ja looduskeskkonna tõsise surve alla. Keelt ohustab vene keele suurenev pealetung erinevatesse eluvaldkondadesse.

Eesti keeles võib neenetsitest põhjalikumalt lugeda Fenno-Ugria Asutuse kodulehel ja Vikipeedias. Eestlastest on neenetsi eluviise ja kultuuri enim uurinud etnoloogid Liivo Niglas ja Art Leete.

Hõimulõimede liikmed on toona veel Fenno-Ugria Noorte nime all tegutsedes kirjutanud tutvustuse 2018. aastal Maailmafilmi festivalil linastunud neenetsi-ainelisele filmile “Siberisse, mu armas” (Soome, 2017).

Tundraneenetsi-keelsete tekstide korpus
(inglise keeles)

Irina Nikolaeva. A Grammar of Tundra Nenets
(inglisekeelne tundraneenetsi keele grammatika)

Neenetsi keele algõpe
Õppevideo neenetsi keelega esmatutvumiseks Youtube’is venekeelsete subtiitritega.

Nadežda Serotetto
Etnopop

Youtube / Spotify / Instagram / VKontakte

Njadma Njarui
Elektrooniline etnopop

Youtube

Merelahe ääres… (У лукоморья…)
Animatsioon, Venemaa, 2011

Youtube

Valge põdrasamblik (Сэр’ няда / Белый ягель)
Venemaa, 2014

Imdb / Youtube

Pruunkaru ja jääkaru (Пэдарэкохо’ явэкохо’ / Бурый и белый медведи)
Animatsioon, Venemaa, 2020

Youtube