Projektid

Soome-ugri rahvaste tutvustamine kooliõpilastele

Hõimulõimede liikmed käivad meeleldi koolides õpilastele soome-ugri rahvaid tutvustamas. Meie teemad on mitmekesised – uurali keeled, vanem ja uuem muusika, rahvakultuur ja -mängud jne. Teema kohendame vastavalt kooli soovidele ja õpilaste eagrupile.

Loe rohkem…

Soome-ugri koomiksinäituse levitamine

Soome-ugri koomiksid on sündinud 2015. aastal rahvusvahelisest kogukonnaprojektist „Elav keel” („The Living Language”),  mille eestvedajateks on Sanna Hukkanen ja Katri Silvonen Soome Vabariigist ning Anna Voronkova Venemaa Föderatsiooni Komi Vabariigist. Algatuse peamisi eesmärke on toetada väikseid soome-ugri kogukondi omakeelsuse hoidmisel, korraldades keeleaktivistidele koomiksite töötubasid. Sel viisil pakutakse kahanevate kõnelejaskondadega soome-ugri keeltele tänapäevaseid eneseväljendusvõimalusi, julgustades ka noori oma emakeelt rohkem kasutama.
Hõimulõimed korraldab näituseid eri Eesti paikades, et töötubades valminuid soome-ugri koomikseid levitada ka laiema avalikkuse seas.

Loe rohkem…

Kännu Peal Käbi

Mõni aasta tagasi hakkasid mõned meie liikmed poolnaljaga rääkima soovist soome-ugri rahvaste sekka tuurile minna. Selleks oli muidugi vaja bändi ning ansambel Kännu Peal Käbi saigi asutatud. Eesmärgiks on ühel heal päeval püüda kõik uurali keeled oma laululugudesse.

Loe rohkem…

34. rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents (IFUSCO XXIV)

2018. aastal toimus Tartus 34. rahvusvaheline soome-ugri tudengite konverents, mille korraldamises lõid Hõimulõimede liikmed kaasa nii peakorraldajate kui ka vabatahtlikena. Konverentsil osales üle 180 tudengi maailma eri paikadest.