Setod

Setod on läänemeresoome rahvas, kelle ajalugu on olnud tihedalt seotud eestlastega, eriti alates 20. sajandist. Setode põline asuala Setomaa asub tänapäeval Eesti kagunurgas (valdavalt Võru maakonnas Setomaa vallas) ja Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri rajoonis. Paljud setod on eriti alates nõukogude ajast elama asunud üle Eesti (Tartusse, Tallinnasse, Võrru, Põlvasse, Põltsamaale jm). Enne I maailmasõda rändas mõni tuhat setot maasaamise lootuses Siberisse Krasnojarski kraisse, kus nende järeltulijad elavad tänapäevalgi.

Setode asuala 20. sajandi algul (kaardil punane).
Kaart: “Rahvusatlas: Setomaa” (Regio) 2019 järgi Anti Lillak.

Setosid on üldiselt peetud eestlaste etniliseks rühmaks ning tänapäeval peab ka suur osa setosid end ühtlasi eestlasteks. 2002. aastal kuulutas esinduskogu Seto Kongress setod omaette rahvaks. Ka Venemaa Föderatsioonis on nad ametlikus väikesearvuliste rahvaste nimekirjas. Setod on alates keskajast olnud valdavalt õigeusku, teistest eestlastest on neid eristanud omalaadne mitmehäälne rahvalaul leelo, naiste rahvarõivad ja ehted ning mitmed teised rahvakultuuri jooned, millest mõningad on ühised teistelegi idapoolsetele läänemeresoome rahvastele ning mõned laenatud hilisemal ajal naabruses elavatelt venelastelt. Seto leelo on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimistusse.

Seto keel, mida 2011. aasta rahvaloenduse andmetel kõneleb Eestis umbes 12 500 inimest, kuulub lõunaeesti keele murrete hulka. Venemaal elab praegusel ajal mõnisada setot. Seto keel on lähedane teiste lõunaeesti keelekujudega – võro, tartu ja mulgi keelega – ning selle sees eristatakse põhja-, lääne- ja idamurrakut. Keele kõnelejaskond on vananev, Eestis elavad noored eelistavad omavahelises suhtluses pigem eesti, Venemaal vene keelt.

Setode kohta leiab põhjalikumat infot Fenno-Ugria Asutuse kodulehelt ja Setomaa kodulehelt.

Hõimulõimede matkaseltskond (kandsime siis veel rööpnime Fenno-Ugria Noored) käis Setomaad avastamas 2019. aasta detsembris, millest kirjutasime blogiloo.

Hõimulõimede liige Anti Lillak on Eesti Rahva Muuseumi hõimuklubis kõnelenud seto kultuuri kujunemise kohta käinud arutelust läbi aegade:

Seto rahvalaul „Sedä seto laulu“ on olnud ansambli Kännu Peal Käbi repertuaaris:

Eesti-seto sõnastik

Ajaleht „Setomaa“
„Setomaa“ on kord kuus ilmuv setokeelne ajaleht.

Setokeelsed uudised
Vikerraadios on kord nädalas eetris setokeelsed uudised.

„Seto kirävara“
Seto Instituut annab välja sarja „Seto kirävara“.

Kirjastus Seto Kiri

H6im
Pop-rokk

koduleht / Facebook / Spotify / Instagram

Kiiora
Folk (tantsumuusika)

Facebook / Youtube / Spotify

Nedsaja Küla Bänd
Folk

koduleht / Facebook / Youtube / Spotify

Tuhkwizza
Punk-rokk

Facebook / Youtube

Zetod
Folkrokk

koduleht / Facebook / Youtube / Spotify

Johannes Pääsukese tõeline elu
Eesti, 2019
eesti ja seto keeles

imdb

Peko päiv
Eesti (Luhamaa, Setomaa), 2010
seto keeles

youtube

Taarka
Eesti, 2008
seto keeles

imdb