Handid

Handid on Lääne-Siberis peamiselt Obi ning selle lisajõgede Irtõši, Kazõmi jt ääres elav soome-ugri rahvas, keda koos mansidega loetakse obiugri rahvasteks. Nende kaugemad keelesugulased on Kesk-Euroopas elavad ungarlased ehk madjarid. Handi, mansi ja ungari keeled on liigitatud uurali keelkonna ugri rühma. Siiski pole ungarlasel ja handil ilma eelneva ettevalmistuseta võimalik teineteise jutust aru saada. Ka handi keele kolm peamist murret – põhja-, ida- ja lõunamurre (neist viimane praeguseks hääbunud) – erinevad üksteisest sedavõrd, et võivad valmistada raskusi omavahelises mõistmises. Põhimurded jagunevad omakorda arvukateks (13–18) alamurdeks. Keelekujude paljusust soodustab hantide elukohtade paiknemine väga suurel, ent hõredalt asustatud maa-alal.

Hantide praegused asualad.
Helekollane – Obdorski piirkonna põhjahandid.
Tumekollane – Obi piirkonna põhjahandid.
Roheline – idahandid.
(Kaardid: https://bedlan.net/data/)

Seni viimaste, 2021. aasta rahvaloenduste andmeil elab Venemaa Föderatsioonis 31 467 ennast handiks pidavat inimest. Võrreldes 2010. aasta andmetega on toimunud isegi väike kasv (siis luges end handiks 30 943 inimest), mille põhjuseks võib pidada Venemaal põlisrahvastele makstavaid toetusi. Samas on hantide omakultuur tugeva surve all – emakeele oskajaid on jäänud vaid 9230 (29,8% kõigist hantidest), samuti tungib naftatööstus järjest enam handi traditsioonilistesse elukeskkondadesse, rikkudes loodust ja pühapaiku.

Eestikeelselt lisainfot hantide kohta pakuvad Fenno-Ugria Asutuse koduleht, Eesti Rahva Muuseumi koduleht, Eesti Rahvaluulearhiivi koduleht ning Vikipeedia.

Hõimulõimede liige Anti Lillak on teinud soome-ugri filmifestivali FUFF korraldajate Edina Csüllögi ja Anti Naulaisega intervjuu Handimaast.

Handi keele algõpe
Handi keele algõpe youtube’i video venekeelsete subtiitritega.

Irina Moldanova handi keelt tutvustavad lühivideod
Youtube’i kanal handi keelt tutvustavate videotega (vene keeles).

Ajaleht „ХӐНТЫ ЯСӐҢ“

Obiugri (handi ja mansi) tekstide korpus
Teaduslikuks kasutuseks koondatud mansi- ja handikeelsed tekstid

Vera Kondrateva
Etnopop

Youtube / Spotify

Viktoria Kostõleva
Etnopop

Youtube

Vanaema ja lapselaps (Щащи па хилы)
Animatsioon, Venemaa, 2009

Youtube

Silmadeta jahimees. Handi lugu
Animatsioon, Eesti, 2016

imdb

Nukuteatri Юнтты Аканят videolavastus: Серыс най
Venemaa, 2022

Youtube / koduleht

Nukuteatri Юнтты Аканят videolavastus: Hilõ ja Aki must süda (Хилы и Аки черное сердце)
Venemaa, 2022

Youtube / koduleht