Ungarlased

Ungarlased ehk madjarid on kõige suurema arvuga soome-ugri keelt kõnelev rahvas. Uurali keeli kõneleb tänapäeval kuni 25 miljonit inimest, kellest umbes 14 miljonit on ungari emakeelega. Ungari keel kuulub ugri keeleharusse ning selle lähimad keelesugulased on mansi ja handi keeled.

Madjari hõimud jõudsid tänapäeva Ungari piirkondadesse 9. sajandil ning 11. sajandi hakul asutas esimene kuningas Püha István Ungari kuningriigi. Keskaegsed kokkupuuteid slaavi, germaani ja turgi hõimudega on jätnud eelkõige jälgi ungari keele sõnavarasse. Stepimineviku ja tiheda läbikäimise tõttu turgi rahvastega tunnevad tänapäeva ungarlased end kultuuriliselt lähemal turgi rahvastele kui soomeugrilastele. Sellest tulenevalt seatakse Ungaris ungari keele soome-ugri päritolu sageli kahtluse alla. 

Tänapäeval elab suurem osa ungarlastest Ungari Vabariigis. Ungari rahvusvähemusi leiame Ungari naaberriikides, eelkõige nendes regioonides, mis kuulusid Ungarile enne Trianoni rahulepingut (1920). Ungarlaste kogukondi elab aga kaugemateski naaberriikidest, sealhulgas Eestis.

Ungarlaste asualad Kesk- ja Ida-Euroopas
(allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Ungari_keel#/media/Fail:Dist_of_hu_lang_europe-et.svg)

Eesti ungari kogukond põhineb nii 20. sajandi teisel poolel siia elama asunud Taga-Karpaatia juurtega ungarlastest kui ka uuemal ajal Eestisse tulnutest.

Siin on video, kus Eesti ungarlased õnnitlevad Eestit 100. juubeli puhul ning räägivad oma kogukonna ajaloost ja toimetustest. Eesti ungarlaste tervitus Eesti sajandaks sünnipäevaks:

Eestis ungari keele ja Ungaris eesti keele õpetamisel on pikk ajalugu. Budapesti Eötvös Lorándi Ülikool tähistas 2018. aastal eesti keele õpetamise 80. juubelit. Eesti keelt saab õppida kokku kolmes Ungari kõrgkoolis: Debreceni Ülikoolis, Budapesti Károli Gáspári Protestantlikus Ülikoolis ja Budapesti Eötvös Lorándi Ülikoolis. Neist viimasena mainitus saab eesti keelt õppida nii bakalaureuse-, magistri kui doktoriõppe tasemel.

Ungari keele õpetamine Tartu Ülikoolis algas aastal 1874, mil keeleteaduse lektoriks saanud Mihkel Veske hakkas muu hulgas pidama loenguid ungari keelest. Tänapäeval on Tartu Ülikool ainus ülikool Eestis, kus ungari keelt ja kultuuri saab õppida eraldi erialana.

Hõimulõimlased on olnud aktiivsed Tartu ungari keele vestlusõhtute korraldamisel. Nende kohta saate rohkem teada siit.

Hõimulõimede liige Bogáta Timár räägib oma kogemustest Ungari koolides soome-ugri teemade tutvustamisel (video on inglise keeles):

Meie ansambel Kännu Peal Käbi on teinud ka oma tõlgenduse Ungari ansambli Skorpió loost “Így szólt hozzám a dédapám”:

Tartu Ülikooli ungari keele lektor pidas ERMi hõimuklubis loengu Ungari jutuvestmistraditsioonist 21. sajandil:

Tallinna Ungari Kultuuri Instituudi youtube’i kanal
Ungari Kultuuri Instituudi youtube’i kanalil leidub näiteks ungari toidu retsepte ning valik ungari kirjandust.

magyarora.hu
Veebilehel magyarora.hu leidub erinevaid ungari keele õpikuid.

MagyarOK
MagyarOK on ungari keele õpikute sari, millel on ka oma youtube’i kanal.

HungarianPod101
Sellel youtube’i kanalil on suur valik ungari keele õppimiseks mõeldud videoid.

Omega
Klassikaline / progressiivne rokk

koduleht / Facebook

PásztorHóra
Moldova rahva- ja tantsumuusika

Spotify

Tankcsapda
Hard rock / heavy metal

koduleht / Spotify / Facebook

Thy Catafalque
Avantgarde / eksperimentaalne metal

Bandcamp