Soome-ugri koomiksite näitus

Soome-ugri koomiksid on sündinud 2015. aastal rahvusvahelisest kogukonnaprojektist „Elav keel” („The Living Language”), mille eestvedajateks on Sanna Hukkanen ja Katri Silvonen Soome Vabariigist ning Anna Voronkova Venemaa Föderatsiooni Komi Vabariigist.

Algatuse peamisi eesmärke on toetada väikseid soome-ugri kogukondi omakeelsuse hoidmisel, korraldades keeleaktivistidele koomiksite töötubasid. Sel viisil pakutakse kahanevate kõnelejaskondadega soome-ugri keeltele tänapäevaseid eneseväljendusvõimalusi, julgustades ka noori oma emakeelt rohkem kasutama.

Hõimulõimed korraldab näituseid eri Eesti paikades, et töötubades valminuid soome-ugri koomikseid levitada ka laiema avalikkuse seas.

Möödunud näitused

Mai 2018 – jaanuar 2019: Tartu Ülikool, Tartu

Märts – mai 2019: Tartu Linnaraamatukogu, Tartu

Mai – juuni 2019: Volgamaa Rahvaste Muuseum, Tallinn

Juuli – september 2019: Väike-Maarja Muuseum, Lääne-Virumaa

September – november 2019: Paepealse Raamatukogu, Tallinn

November 2019 – veebruar 2020: Värska Raamatukogu, Võrumaa

August – september 2020: Mikitamäe Raamatukogu, Võrumaa

Oktoober – november 2020: Märjamaa Raamatukogu, Raplamaa