Soome-ugri rahvaste tutvustamine kooliõpilastele

Soome-ugri rahvaste tutvustamine kooliõpilastele Hõimulõimede inimesed käivad meeleldi koolides õpilastele soome-ugri rahvaid tutvustamas. Meie teemad on mitmekesised – uurali keeled, vanem ja uuem muusika, rahvakultuur ja -mängud jne.

Teema kohendame vastavalt kooli soovidele ja õpilaste eagrupile.

Oleme käinud kõnelemas järgmistes koolides:

* 13. jaanuar 2020: Elva Gümnaasium (Anti Lillak).

* 12. oktoober 2020: Tartu Rahvusvaheline Kool / Tartu International School (Anna Kuznetsova).

* 14. oktoober 2020: Räpina Ühisgümnaasium (Anna Kuznetsova, Marin Lehesalu, Anti Lillak).

* 14. oktoober 2020: Kanepi Gümnaasium (Anna Kuznetsova, Marin Lehesalu).

* 27. oktoober 2020: Tartu Karlova Kool (Anti Lillak).