„Pühä üü“ – täiendus vadjakeelsele jõulumuusikale

Fenno-Ugria Noorte ansamblil Kännu Peal Käbi on rõõmus uudis! Nimelt salvestasime tänavuse rahvusvahelise põliskeelte aasta advendiajaks ühe tuntud jõululaulu ühes mitte päris sama tuntud keeles. Vadja keele kohta pole ilmselt väljaspool soomeugri ringkondi palju kuuldud, eriti kui arvestada, et seda kõnelda mõistvate inimeste ring kipub tänapäeval jääma heal juhul kümne piiresse. Ometi on tegemist eesti keele lähima sugulaskeelega – laulu „Pühä üü“ nimegi tähendus ei nõua ilmselt kuigi suurt nuputamist ning sama hästi võiks see olla kirja pandud näiteks võro või seto keeles.

„Pühal ööl“ on tegelikult valminud kokku koguni kolm vadjakeelset varianti, mis on nii väikese kõnelejaskonnaga keele puhul kindlasti mingit sorti rekord. Ühe neist tegi eelmisel aastal vadja keele uurija ja õpetaja Heinike Heinsoo Tartu Ülikoolist. Umbes samaaegne vadjandus pärineb Ingeri kiriku pastorilt Arvo Survolt. Kännu Peal Käbiga laulsime „Pühä üüd“ esmakordselt 2018. aasta detsembrikuus Tallinnas toimunud hõimuklubis, kus esitleti Heinikese raamatut „Suuri päive“ – esimest vadjakeelset ilukirjandusteost. Võimalik, et sulatasime tol korral koguni mõlemad selleks ajaks olemasolnud tekstivariandid omavahel kokku, aga täpsemalt ma paraku enam ei mäleta.

Nüüd, pea aasta hiljem võttis Heinike „Pühä üü“ taas ette ning saatis kaks uue hingamise saanud salmi sügisel FUNika Eda-Riinu vahendusel meie ansamblile tegemiseks. Kulus aega, et läbi mõelda seade, harjutada ja stuudios talletada. Ning siin ta on – esmakordselt üles pandud kuulamiseks nii vadja juurtega inimestele, keelehõimlastele ja kogu ilmarahvale. Ootusrõõmsat advendiaega kõigile!

Pühä üü

Püha üü

Pühä üü, jõuluüü
kuulub ääl üllä’äl:
laulõb taivõz „Halleluja!“,
karjušillõ ni juttõb siäll
„Krissuz süntünnü on!
Krissuz süntünnü on!“

Pühä üü, vaka üü,
Kiitossõ laulõb suu.
Izä armo, kump siunaussõ tuub
Rauha aika mailmallõ tuub.
Kuuluko halleluuja!
Kuuluko halleluuja!

Kirja pani Anti