Fenno-Ugria Noortest Hõimulõimedeni

2019. aasta hilissügisel sai teoks juba mõnda õhus olnud plaan – seltsing Fenno-Ugria Noored asutas mittetulundusühingu, millele valiti nimeks Hõimulõimed. Millal ja mis põhjustel MTÜ idee üldse sündis ning milliseid ootuseid noored soome-ugri entusiastid talle panevad, sellest rääkisid Anti Lillakule MTÜ Hõimulõimed juhatuse liikmed Anna Kuznetsova ja Merit Müller.

Kui kaua on MTÜ mõte Fenno-Ugria Noortel (FUN) mõtteis mõlkunud?

Merit: Seltsingust Fenno-Ugria Noored kuulsin esimest korda 2014. aasta kevadel, kui ülikooli meililisti kaudu kutsuti kõik soome-ugri huvilised tudengid osalema FUN-i koosolekul. FUN oli loodud tegelikult küll juba aasta varem, 2013. aasta juulis, kuid osa asutajaliikmeid ei olnud selleks hetkeks seltsingus enam aktiivsed. Kuna ees seisis aga esimene suur projekt, milleks oli MAFUN-i (ehk Soome-Ugri Rahvaste Noorte Assotsiatsiooni) kongressi korraldamine, oli vaja seltsing kiiresti taaselustada ning nii hakkasin ka mina selle liikmeks.

MTÜ mõte käiski tegelikult läbi juba siis, FUN-i algusaastatel. Kui me 2014. aasta mais kokku saime, et seltsing taas ellu äratada, oli meie esimeste koosolekute tulemuseks uus arengukava. Sellesse sai ühe punktina kirja pandud, et tegutseme perspektiiviga muuta FUN seltsingust MTÜ-ks.

MTÜ loomist edasistel koosolekutel siiski väga ei arutletud, sest kõigepealt oli meil ju käsil suur projekt – MAFUN-i kongressi korraldamine Tartus. Ka hilisematel aastatel jätkus meil alati tegevusi, nii et MTÜ loomine lükkus kuidagi märkamatult tagaplaanile.

Pöördepunktiks nimetaksin ma 2018. aastat, kui MTÜ loomine uuesti teemana üles võeti. Ent kuna sellega kaasnesid ka mitmed muud seltsingu tulevikku puudutavad küsimused, korraldasime suve alguses eraldi strateegiakoosoleku. Ja nii võetigi 2018. aasta juunis ühehäälselt vastu otsus, et FUN loob mittetulundusühingu.

Miks oli FUN-ile MTÜ-d üleüldse vaja?

Anna: MTÜ annab võimaluse tegutseda ametlikult – korraldada üritusi ning taotleda tegevuste toetamiseks grante. Samuti võetakse ametlikku seltsi või organisatsiooni ka kõikjal tõsisemalt kui lihtsalt seltsingut.

Merit: Oleme aastate jooksul kaasa löönud paljudes erinevates soome-ugri projektides, nii osalejate kui ka vabatahtlike ja korraldajatena. MTÜ-na on meil lihtsam selliseid projekte hallata ning nende jaoks toetusi taotleda.

Kas FUN jääb Hõimulõimede kõrval alles või asendab MTÜ nüüd seltsingu täielikult?

Merit: Sotsiaalmeedias kasutame hetkel küll kaksiknime Fenno-Ugria Noored / Hõimulõimed, kuid tulevikus läheme tervenisti Hõimulõimede nimele üle. Praegune FUN-i juhatus on seega ka viimane seltsingu juhatus, mis tegutseb veel oma ametiaja (ehk selle õppeaasta) lõpuni.

Anna: Arvan ise, et FUN võiks olla MTÜ Hõimulõimede osa nagu mitteametlik seltsing – see, kes ei soovi MTÜ-ga liituda (näiteks vahetusõpilased, kes tulevad Eestisse vaid üheks semestriks), saavad osaleda meie tegevuses FUN-i kaudu. Aga olen nõus, et peaksime levitama infot ka MTÜ-st, et meist saaks teada rohkem inimesi, kes soovi korral ka meiega liituksid.

Mille poolest Hõimulõimed Fenno-Ugria Noortest erineb? Mis jääb samaks?

Anna: Usun, et organisatsioonid on tegelikult sarnaste eesmärkidega. Üks erinevus on ainult selles, et Hõimulõimed on ametlikult registreeritud asutus ja uued liikmed peavad liituma MTÜ-ga kirjaliku avalduse kaudu.

Merit: Peamiseks erinevuseks on muidugi see, et tegime seltsingust mittetulundusühingu, mis võimaldab meil edaspidiseid projekte hõlpsamini enda nime all hallata. Meie põhitegevusi MTÜ loomine aga ei muuda – tegeleme endiselt erinevate soome-ugri teemaliste projektidega, esindame Eesti noori rahvusvahelises soome-ugri liikumises ning teeme koostööd teiste soome-ugri noorteorganisatsioonidega.

Uutel (ja vanadel) huvilistel on nüüdsest võimalus valida, kas liituda meie MTÜ-ga (millega kaasnevad põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused) või soovivad nad meie tegemistes kaasa lüüa vabatahtlikuna. MTÜ mitteliige võib samuti meie koosolekutest osa võtta, kuid tal puuduvad MTÜ liikmelisusega tagatud õigused (nagu näiteks hääletamisõigus).

Seoses nime muutmisega muutusid ka meie meiliaadress ja koduleht. Uus meiliaadress on info@hoimuloimed.ee ning koduleht asub aadressil www.hoimuloimed.ee.

Helget algavat kevadet kõigile!